Frankowicze ponownie wygrywają w sporze z Bankiem Millennium S.A.

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że kolejni Klienci Kancelarii uzyskali korzystny wyrok w sporze z Bankiem Millennium. Wyrokiem z dnia 12 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił w całości apelację banku prawomocnie ustalając w ten sposób, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF, zawarta w 2007 r., jest nieważna, zaś zasądzenie na rzecz kredytobiorcy […]

Kolejna wygrana Frankowiczów w sporze z mBankiem!

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że kolejni Klienci Kancelarii uzyskali korzystny wyrok w sporze z mBankiem – następcą prawnym BRE Banku S.A. Wyrokiem z dnia 18 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF, zawarta w 2006 r., jest nieważna. W konsekwencji powyższego, opierając się na tzw. teorii dwóch […]

Kolejny sukces Kancelarii w sprawach karno-skarbowych!

Szanowni Państwo, informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii w sprawach karno-skarbowych. W dniu 7 lutego 2022 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim klient Kancelarii został uniewinniony od zarzucanego mu czynu z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art.9 § 3 k.k.s. oraz czynu z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. […]

Informacje w sprawie postępowania grupowego akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A.

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Szanowni Państwo, Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A., Członkowie Grupy w postępowaniu grupowym, toczącym się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie w sprawie o sygn. I C 990/18. Z uwagi na trwający stan pandemii nie mamy możliwości zorganizowania z Państwem kolejnego spotkania, stąd informujemy o aktualnym jego stanie. W postępowaniu grupowym toczącym się przed Sądem […]

Frankowicze ponownie wygrali przed Sądem Okręgowym w Szczecinie!

Szanowni Państwo, z radością informujemy o kolejnych sukcesach klientów Kancelarii odniesionych w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów powiązanych z walutą CHF! Sąd Okręgowy w Szczecinie po raz kolejny ustalił, że umowy kredytów indeksowanych/denominowanych do CHF są nieważne, a w konsekwencji zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców wszystkie dotychczas uiszczone przez nich wpłaty. Odciążenie naszych klientów […]

Kolejne sukcesy frankowiczów przed Sądem Okręgowym w Szczecinie!

Szanowni Państwo, informujemy o kolejnych sukcesach kredytobiorców reprezentowanych przez prawników Kancelarii! W ostatnim czasie uzyskaliśmy wyroki, w których stwierdzono, że umowy kredytu indeksowanego/denominowanego do CHF są w całości nieważne oraz zasądzono na rzecz kredytobiorców wszystkie dokonane wpłaty na rzecz banku: – wyrok z dnia 21 czerwca 2021 r. przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money […]

Profesjonalny pełnomocnik w Polsce – radca prawny a adwokat.

W Polsce zarówno Radca Prawny, jak i Adwokat są przedstawicielami profesji prawniczych, którzy zajmują się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i prawnych udzielając w tym zakresie porad, konsultacji, sporządzając pisma procesowe czy występując przed sądami i organami administracji państwowej w charakterze obrońcy lub pełnomocnika. Przynależą oni jednakże do dwóch odrębnych samorządów prawniczych – […]

Obsługa prawna marynarzy.

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne zapytania wskazujemy, że Kancelaria obsługuje również podmioty z branży morskiej. Udzielamy pomocy prawnej w zakresie prawa morskiego, w tym w szczególności prawa podatkowego marynarzy oraz marynarskich umów o pracę. Ponadto nawiązaliśmy stałą współpracę z jedną z najbardziej doświadczonych w Polsce agencji pośrednictwa pracy dla marynarzy Polaris Maritime Services Ltd. […]