BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Eliza Napieralska

Eliza Napieralska

Wpis na listę aplikantów radcowskich: APL-SZ-180029

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. W 2018 r. obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego dotyczącą pomocy społecznej w polskim porządku prawnym. W czasie studiów zdobywała doświadczenie odbywając praktyki w kancelariach radców prawnych. Szczególnie interesuje się prawem cywilnym, przede wszystkim prawem rodzinnym i gospodarczym, a także prawem społecznym. Włada językiem niemieckim oraz wykazuje się znajomością języka angielskiego. W wolnym czasie sięga po literaturę faktu oraz śledzi aktualności żużlowe.