BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii w sprawach związanych z rozliczeniem świadczenia emerytalno – rentowego.
W dniu 29 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, uwzględniając odwołanie ubezpieczonego, wydał korzystny dla niego wyrok w sprawie o roczne rozliczenie emerytury. Sąd ustalił, iż organ rentowy bezpodstawnie dokonał jej zmniejszenia, a w konsekwencji, że dokonane w tym zakresie potrącenie było nieuprawnione. Sąd Okręgowy, uwzględniając kształtującą się już linię orzeczniczą, ponownie podkreślił, iż organ rentowy wydając uprzednio decyzje o wygaszeniu czy uchyleniu decyzji rozliczeniowych wprowadza u ubezpieczonego stan dezorientacji, który skutkuje brakiem jego świadomości w zakresie obowiązku dokonania zgłoszenia przychodów z tytułu pracy za granicą. Istotnym jest przy tym również, że to do obowiązków organu rentowego należy prawidłowe pouczenie ubezpieczonego o konieczności zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego faktu wykonywania takiej pracy, zaś jego brak nie może wywoływać negatywnych skutków względem ubezpieczonego.
Postępowanie prowadzone było przez apl. radcowskiego Joannę Konenc, pod kierownictwem adwokata Piotra Barcza.
Wyrok jest nieprawomocny.
Z poważaniem,
r.pr. Barbara Domańska
adw. Piotr Barcz