BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – DomańskaKariera

Kariera w BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz - Domańska

0009_BD_1080p-2

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii nasz zespół stale się powiększa. Dlatego też z ogromną przyjemnością zapoznamy się z Państwa CV. Do naszego zespołu szukamy osób na różnych etapach rozwoju zawodowego – radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich lub adwokackich, a także – w ramach praktyk – studentów prawa. Szukamy kandydatów, którzy posiadają najlepsze wykształcenie prawnicze, są pracowici, ambitni, a także lubią pracę w zespole.

Aplikacje należy wysyłać na adres mailowy:
kancelaria@kancelaria-bd.pl, tytułując mail „rekrutacja”.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „BD” Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów przy ul. Swarożyca 15a/u1 w Szczecinie, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich usunięcia lub poprawienia. Jestem świadoma/świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana.”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest „BD” Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Z administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: kancelaria@radcaprawny-bd.pl. Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.