BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienia publiczne

Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienia publiczne Przesłanki waloryzacji umownej zostały uregulowane w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) i jako takie stanowią narzędzie prawne do dostosowania umowy w sprawie zamówienia publicznego do dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, których zastosowanie umożliwia przywrócenie […]