BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że kolejni Klienci Kancelarii uzyskali korzystny wyrok w sporze z Bankiem Millennium.

Wyrokiem z dnia 12 maja 2022 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił w całości apelację banku prawomocnie ustalając w ten sposób, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF, zawarta w 2007 r., jest nieważna, zaś zasądzenie na rzecz kredytobiorcy zwrotu wszystkich uiszczonych wpłat na rzecz Banku, zgodnie z teorią dwóch kondykcji, jest w pełni zasadne. Co istotne, Sąd odniósł się również do zarzutu zatrzymania sformułowanego przez Bank podnosząc, że zarzut ten nie może być uznany za skuteczny albowiem stanowi on nadużycie prawa. Bank zgłosił go po ponad roku od wszczęcia postępowania, a co więcej przysługuje mu dalej idący zarzut, tj. zarzut potrącenia. Tym samym stanowisko kredytobiorcy zostało w pełni uwzględnione.

Przypominamy o możliwości kontaktu z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych przez Facebook’a lub:
tel.: + 48 91 484 29 35
e-mail: kancelaria@radcaprawny-bd.pl