BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Informacja o stanie sprawy z powództwa Akcjonariuszy Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A.

Szanowni Państwo,

Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding S.A.”,

uprzejmie informujemy, że w związku z wydaniem w dniu 31 stycznia 2024 r. przez Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny – jako sąd pierwszej instancji, po raz kolejny wyroku, oddalającego powództwo w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: I C 1914/23 (poprzednio: I C 762/12, I C 990/18), konieczne będzie wniesienie apelacji od przedmiotowego orzeczenia. Oznacza to, że sprawa w najbliższym czasie zostanie przekazana po raz trzeci do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, który już dwukrotnie uchylił wyroki Sądu Okręgowego.

Informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące toczącego się postępowania znajdziecie Państwo na stronie internetowej Kancelarii w zakładce „Akcjonariusze SSPH”. Ponadto, uprzejmie przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty wskazywanej w piśmie z dnia 18 września 2023 r. kierowanym do Państwa listem poleconym (której termin zapłaty datowany był na dzień 31 października 2023 r.). Pełnomocnikami Grupy Akcjonariuszy w tej sprawie są: radca prawny Barbara Domańska, adwokat Piotr Barcz oraz adwokat dr Wojciech Wąsowicz.