BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Informacja o wniesieniu apelacji w sprawie z powództwa Grupy Akcjonariuszy SSPH S.A.

Szanowni Państwo Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A.,

uprzejmie informujemy, że w dniu 11 marca 2024 r. pełnomocnicy grupy Akcjonariuszy złożyli po raz trzeci apelację do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. W związku z koniecznością ponownego rozpoznania sprawy przez Sąd Apelacyjny, BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz
– Domańska wzywa Członków Grupy Akcjonariuszy do uregulowania należności wskazywanych
w piśmie z dnia 18 września 2023 r. (których termin zapłaty datowany był na dzień
31 października 2023 r.) ze względu na konieczność uiszczenia opłaty od apelacji. Informujemy, że brak uiszczenia ww. opłaty w terminie spowoduje odrzucenie apelacji.

Pełnomocnikami Grupy Akcjonariuszy w tej sprawie są: radca prawny Barbara Domańska, adwokat Piotr Barcz oraz adwokat dr Wojciech Wąsowicz.