BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Informacja o wniesieniu opłaty od apelacji w sprawie z powództwa Grupy Akcjonariuszy SSPH S.A.

Szanowni Państwo Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A.,

uprzejmie informujemy, że w dniu 8 maja 2024 r. została uiszczona opłata od apelacji w wysokości 200.000,00 zł.

Wyjaśnienia wymaga, że na przełomie ostatnich dni, w wyniku czynności podjętych przez Kancelarię odnotowano wpływ wielu zaległych dopłat, jednak uzyskana należność nie okazała się w pełni wystarczająca na pokrycie całości przedmiotowej opłaty. W związku z powyższym, BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska, działając w imieniu Reprezentanta Grupy Akcjonariuszy Krzysztofa Piotrowskiego ponownie wzywa Członków Grupy Akcjonariuszy do uregulowania należności wskazywanych w piśmie z dnia 18 września 2023 r., których termin zapłaty datowany był na dzień 31 października 2023 r.

Pełnomocnikami Grupy Akcjonariuszy w tej sprawie są: radca prawny Barbara Domańska, adwokat Piotr Barcz oraz adwokat dr Wojciech Wąsowicz.