BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Informacja w sprawie postępowania sądowego z powództwa Grupy Akcjonariuszy SSPH S.A.

Szanowni Państwo Akcjonariusze Stoczni Szczecińskiej „Porta Holding” S.A.,

uprzejmie informujemy, że w weekendowym wydaniu „Kuriera Szczecińskiego” ukazała się recenzja książki Prezesa Zarządu SSPH Krzysztofa Piotrowskiego pt. „Piechotą po Stoczni”, w której wskazano najważniejsze okoliczności dotyczące toczącego się obecnie postępowania grupowego przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie.

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 11 marca pełnomocnicy Grupy Akcjonariuszy po raz trzeci wnieśli apelację od wyroku Sądu Okręgowego. W związku z koniecznością ponownego rozpoznania sprawy przed Sądem Apelacyjnym, BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska ostatecznie wzywa Członków Grupy Akcjonariuszy do uregulowania należności wskazywanych w piśmie z dnia 18 września 2023 r. (których termin zapłaty datowany był na dzień 31 października 2023 r.) – ze względu na konieczność uiszczenia opłaty sądowej od apelacji.

Informujemy, że brak uiszczenia ww. opłaty spowoduje kolejne opóźnienia w rozpoznaniu Państwa sprawy, a w efekcie może spowodować również odrzucenie apelacji.

Pełnomocnikami Grupy Akcjonariuszy w tej sprawie są: radca prawny Barbara Domańska, adwokat Piotr Barcz oraz adwokat dr Wojciech Wąsowicz.

Artykuł