BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

informujemy, że przed Sądem Okręgowym w Szczecinie w postępowaniu grupowym dotyczącym odszkodowania za utratę wartości akcji spółki Stocznia Szczecińska „Porta Holding” S.A. biegli wydali długo oczekiwaną opinię. Na opinię czekaliśmy ponad rok. Dokument liczy 259 stron, bez załączników.

Biegli oszacowali wysokość luki finansowej powstałej w majątku spółki Stocznia Szczecińska „Porta Holding” S.A. na czerwiec 2002 r. na kwotę ponad 1,3 mld (miliarda) złotych, co potwierdza, że rzekoma pomoc Skarbu Państwa w postaci pożyczki w kwocie 8 mln złotych stanowiła wówczas „pomoc” iluzoryczną. Potwierdza również, że działania sprawcze mające na celu doprowadzenie do unicestwienia SSPH S.A. były skuteczne. Wydana opinia wymaga jednak uzupełnienia w zakresie wskazania przyczyn powstałej luki finansowej i określenia stanu finansów Holdingu na chwilę zaprzestania finansowania produkcji przez banki (wrzesień 2001 r.).

Z uwagi na niepełność wydanej opinii, jako pełnomocnicy Grupy Akcjonariuszy, złożyliśmy na zobowiązanie Sądu pytania do biegłych. Obecnie oczekujemy na złożenie przez biegłych opinii uzupełniającej, w której na te pytania odpowiedzą.

Za sporządzenie opinii zostało wypłacone biegłym wynagrodzenie, zgodnie z postanowieniem Sądu w łącznej kwocie 477.692,50 zł. Część z tego wynagrodzenia została pokryta z zaliczki uiszczonej przez Grupę Akcjonariuszy występujących w sprawie, tj. w kwocie 400.000,00 zł. Dodatkowo należy pamiętać, że za opinię uzupełniającą biegłym także będzie należne wynagrodzenie, którego wysokości jeszcze nie znamy.

Z uwagi na trwający stan pandemii,  nie mamy obecnie możliwości zorganizowania bezpośredniego  spotkania z Akcjonariuszami. Niemniej jednak podejmiemy próbę zorganizowania takiego spotkania po otrzymaniu uzupełniającej opinii biegłych, jeśli tylko sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

Z poważaniem

r.pr. Barbara Domańska

adw. Piotr Barcz