BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – DomańskaJolanta Retkowska - Niewiarowska

Jolanta Retkowska - Niewiarowska

Radca prawny

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym oraz prawie zamówień publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych i prywatnych inwestycji budowlanych. Doradza podmiotom prywatnym i publicznym na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego. Od 2014 r. uczestniczy jako członek personelu podmiotu sprawującego nadzór inwestorski w realizacji inwestycji budowlanych zarówno kluczowych inwestycji drogowych, jak i hydrotechnicznych, także inwestycji z sektora energetyki, infrastruktury ciepłowniczej, wodno – kanalizacyjnej oraz obiektów kubatorowych, w tym opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC.