BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że kolejni Klienci Kancelarii uzyskali korzystny wyrok w sporze z mBankiem – następcą prawnym BRE Banku S.A.
Wyrokiem z dnia 18 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF, zawarta w 2006 r., jest nieważna. W konsekwencji powyższego, opierając się na tzw. teorii dwóch kondykcji, Sąd zasądził na rzecz Kredytobiorców kwotę 170.019,01 zł tytułem wszystkich uiszczonych na rzecz Banku wpłat, a nadto obciążył Bank kosztami postępowania sądowego w całości.
Wyrok jest nieprawomocny.
Przypominamy o możliwości kontaktu z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych przez Facebook’a lub:
tel.: + 48 91 484 29 35
e-mail: kancelaria@radcaprawny-bd.pl