BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy kolejne informacje w sprawie preparatów do endoprotetyki miękkich tkanek ludzkich Los Deline, Aquafilling bodyline, Aquafilling faceland. Na wstępie informujemy, że preparat żelowy Los Deline jest tożsamy pod względem składu, właściwości i przeznaczenia z żelami Aquafilling bodyline, Aquafilling faceland.

Decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych z dnia 27 stycznia 2020 r. wycofano z obrotu i z używania hydrofilowy żel do endoprotetyki miękkich tkanek ludzkich Los Deline – link do decyzji.

Powyższa decyzja ma istotne znaczenie dla toczących się postępowań cywilnych i karnych, albowiem wskazano w niej, że produkty te nie spełniają wymagań zasadniczych, mogą zagrażać życiu i zdrowiu pacjentek, a nadto uznano, że korzyści wynikające z zastosowania ww. preparatów żelowych nie przewyższają ryzyka z tym związanego.

Z poważaniem,

adwokat Patrycja Banach

adwokat Piotr Barcz