BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Kolejne sukcesy Kancelarii w sprawach "frankowych"

✅ Postanowieniem z dnia 20 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny udzielił Klientom Kancelarii zabezpieczenia roszczenia w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank Polska S.A. Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne. Sprawa prowadzona jest przez apl. radcowskiego Aleksandrę Szymoniak oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 21 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od korzystnego dla Klienta Kancelarii wyroku Sądu I instancji (którym to wyrokiem ustalił, że umowa kredytu łącząca Klienta Kancelarii z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna i zasądził na jego rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy) oraz zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym – wyrok jest prawomocny. Sprawa prowadzona była przez r.pr. Joannę Zarzycką, adw. Patrycję Banach oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 30 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu łączącą Klientów Kancelarii z Bank BPH S.A. jest nieważna i zasądził na ich rzecz ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez adw. Patrycję Korybską oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu łączącą Klientów Kancelarii z Bank BPH S.A. jest nieważna i zasądził na ich rzecz ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez adw. Patrycję Korybską oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił apelację mBank S.A. od korzystnego dla Klienta Kancelarii wyroku Sądu I instancji (którym to wyrokiem zasądził na jego rzecz zwrot wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy) oraz zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Nadto Sąd uwzględnił apelację Klienta Kancelarii i zasądził dodatkowo na jego rzecz zwrot świadczenia nienależnego uiszczonego na rzecz Banku z tytułu składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – wyrok jest prawomocny. Sprawa prowadzona była przez adw. Patrycję Banach oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny udzielił Klientom Kancelarii zabezpieczenia roszczenia w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. Ponadto, Sąd podzielił w całości argumentację przytoczoną przez stronę powodową w uzasadnieniu wniosku. Przedmiotowe postanowienie jest nieprawomocne. Sprawa prowadzona jest przez apl. adwokackiego Paulinę Urbanowicz oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 20 grudnia Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił apelację Banku BPH S.A. od korzystnego dla Klienta Kancelarii wyroku Sądu I Instancji (którym to wyrokiem Sąd zasądził na jego rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy). Wyrok jest prawomocny. Sprawa prowadzona była przez r. pr. Joannę Zarzycką oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 16 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu łącząca Klientów Kancelarii z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez apl. radcowskiego Aleksandrę Szymoniak oraz adw. Piotra Barcza.

Informujemy, że Kancelaria zajmuje się tematem kredytów frankowych od 2014 r. Udzielamy Klientom kompleksowej pomocy – poczynając od złożenia do banku reklamacji, przez poprowadzenie postępowania, wyegzekwowanie zasądzonych należności, aż po wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Kancelarii celem umówienia nieodpłatnego spotkania, na którym zostanie przeanalizowana Państwa umowa kredytu, a nadto przedstawione zostaną informacje o przysługujących Państwu względem banku roszczeniach.

Kontakt z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych możliwy jest przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35

✉️: kancelaria@radcaprawny-bd.pl