BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

na zakończenie roku informujemy o kolejnych wygranych kredytobiorców w sprawach kredytów powiązanych z walutą CHF.

Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie przeciwko Bankowi PKO BP S.A. w Warszawie (sygn. akt I C 926/20) po raz kolejny ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest w całości nieważna i zasądził od Banku na rzecz kredytobiorców wszystkie dokonane przez nich wpłaty. Wyrok jest nieprawomocny:

 

Sąd Apelacyjny w Szczecinie w sprawie o ustalenie i zapłatę przeciwko Bankowi Millennium S.A. w Warszawie (sygn. akt I ACa 642/21) wyrokiem z dnia 29 grudnia 2021 r. utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 10 czerwca 2021 r. (sygn. akt I C 1162/20) stwierdzający nieważność umowy kredytu oraz zasądzający od Banku na rzecz kredytobiorców kwotę 306.122,05 zł. Z uwagi jednak na niespłacenie przez kredytobiorców do dnia wyrokowania kapitału kredytu w całości, Sąd uwzględnił podniesiony przez Bank zarzut zatrzymania, tj. uzależnił zwrot kredytobiorcom wszystkich dokonanych przez nich na rzecz banku wpłat do czasu zaproponowania przez kredytobiorców spłaty pozostałej części kapitału udzielonego kredytu.Wyrok jest prawomocny:

 

Przypominamy o możliwości kontaktu z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych przez Facebook’a lub:
tel.: + 48 91 484 29 35
e-mail: kancelaria@radcaprawny-bd.pl