BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Kolejne wygrane Klientów Kancelarii w sprawach frankowych!

✅ Wyrokiem z dnia 28 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2008 r. łącząca Klientów Kancelarii z Raiffeisen Bank International AG S.A. w Wiedniu jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy, tj. kwotę 121.812,64 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie oraz zwrot kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez apl. radc. Aleksandrę Szymoniak oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem częściowym z dnia 28 lutego 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2008 r. łącząca Klientów Kancelarii z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez apl. radc. Aleksandrę Szymoniakapl. adw. Paulinę Urbanowicz oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2006 r. łącząca Klientów Kancelarii z Bankiem BPH Spółką Akcyjną w Gdańsku jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy, tj. kwotę 85.595,78 zł i kwotę 13.185,22 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie, a także zwrot kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez apl. radc. Aleksandrę Szymoniakadw. Patrycję Korybską oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 1 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2004 r. łącząca Klientkę Kancelarii z Bankiem BPH Spółką Akcyjną w Gdańsku jest nieważna i zasądził na jej rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy, tj. kwotę 110.537,13 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie oraz zwrot kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez apl. adw. Paulinę Urbanowicz oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 12 marca 2024 r. Sąd Rejonowy w Szczecinku I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2007 r. łącząca Klientów Kancelarii z Raiffeisen Bank International AG S.A. w Wiedniu jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy, tj. kwotę: 54.546,81 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie oraz zwrot kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez apl. adw. Paulinę Urbanowicz oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 6 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowy kredytów hipotecznych z 2006 r. oraz z 2008 r. łączące Klienta Kancelarii z mBank S.A. w Warszawie są nieważne i zasądził na jego rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnych umów, tj. kwotę 152.314,84 zł i kwotę 61.825,59 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie oraz kwotę 377.357,62 zł i kwotę 219.553,80 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie oraz zwrot kosztów procesu. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez apl. adw. Paulinę Urbanowicz oraz adw. Piotra Barcza.

Informujemy, że Kancelaria zajmuje się tematem kredytów frankowych od 2014 r. Udzielamy Klientom kompleksowej pomocy – poczynając od złożenia do banku reklamacji, przez poprowadzenie postępowania, wyegzekwowanie zasądzonych należności, aż po wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Kancelarii celem umówienia nieodpłatnego spotkania, na którym zostanie przeanalizowana Państwa umowa kredytu, a nadto przedstawione zostaną informacje o przysługujących Państwu względem banku roszczeniach.

Kontakt z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych możliwy jest przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35

✉️: kancelaria@radcaprawny-bd.pl

#franki #frankowicze #CHF #kredytfrankowy #pozewfrankowy #sprawafrankowa #kancelariaszczecin #adwokatszczecin #prawnikszczecin #bank