BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględniając kształtującą się linię orzeczniczą apelacji szczecińskiej wydał dwa korzystne wyroki dla ubezpieczonych reprezentowanych przez adwokata Piotra Barcza w sprawach o roczne rozliczenie emerytury. Sąd ponownie podkreślił, iż organ rentowy uprawniony jest jedynie do korygowania swoich decyzji na przyszłość, a zatem potrącenia dokonane ze skutkiem wstecznym nie mogą być uznane za prawidłowe. Co więcej, Sąd zwrócił uwagę, iż to do obowiązków organu rentowego należy prawidłowe pouczenie ubezpieczonego o konieczności zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego faktu wykonywania pracy za granicą, zaś brak takiego pouczenia nie może wywoływać negatywnych skutków względem ubezpieczonego. W związku z tym zachęcamy do kontaktu z Kancelarią albowiem pod tym kątem każda ze spraw powinna być analizowana indywidualnie.

Oba wyroki są nieprawomocne.

Z poważaniem,

pr. Barbara Domańska

adw. Piotr Barcz