BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie w okresie komunizmu!

Wyrokiem z dnia 8 września 2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny (sygn. akt III Ko 313/23) zasądził na rzecz Klientek Kancelarii łącznie kwotę 1.000.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz łącznie kwotę 209.400 zł tytułem odszkodowania za niesłuszne skazanie ich Ojca – byłego działacza organizacji antykomunistycznej o nazwie „Armia Krajowa”, działającej w okresie PRL w miejscowości na południu Polski.

Ojciec Klientek został zatrzymany i aresztowany w marcu 1946 r. przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa i funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Przez wiele miesięcy znęcano się nad nim fizycznie i psychicznie w celu wymuszenia zeznań. Następnie wyrokiem wydanym w październiku 1946 r. został skazany na karę 5 lat więzienia z jednoczesnym pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 3. Większość kary pozbawienia wolności skazany odbywał w więzieniu we Wronkach, które określane było jeszcze przed Wojną jako „najcięższy kryminał II Rzeczypospolitej”. Wolność odzyskał w marcu 1951 r., jednak już nigdy nie wrócił do zdrowia fizycznego i psychicznego sprzed pozbawienia wolności.

Sprawa prowadzona jest przez adw. Piotra Barcza oraz apl. adw. Paulinę Urbanowicz.

Wyrok jest nieprawomocny.

Informujemy, że BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska obsługuje klientów z całego kraju oraz z zagranicy i zapewnia kompleksową pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności, złożeniu wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a ostatecznie pomoc w uzyskaniu jak najwyższego świadczenia dla osób uprawnionych na podstawie „ustawy lutowej”.