BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o wyroku wydanym w dniu 24 marca 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, którym zasądzono na rzecz naszych Klientów kwoty po 249.900,00 zł (łącznie 499.800,00 zł) tytułem zadośćuczynienia za krzywdy doznane przez ich ojca w związku z niesłusznym skazaniem za działalność opozycyjną w okresie PRL oraz koszty procesu.

Wyrokiem byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Koszalinie z 1952 r., utrzymanym następnie w mocy przez były Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie, ojciec naszych klientów został skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności, karę 2 lat utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Powyższy wyrok został następnie złagodzony ustawą o amnestii. Ostatecznie skazany odbył karę ponad 19 miesięcy w warunkach Zakładu Karnego oraz przepracował ponad 10 miesięcy w kopalni węgla „Dymitrow” w Bytomiu. Po przeszło 70 latach nasi Klienci w końcu otrzymali zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone ich rodzinie przez ówczesny aparat państwowy.

Wyrok jest nieprawomocny, natomiast Prokuratura Okręgowa w Częstochowie nie złożyła wniosku o uzasadnienie, dlatego też nie przysługuje jej prawo do złożenia apelacji.

Ponadto, w związku z orzeczonym przepadkiem mienia na rzecz Skarbu Państwa, w wyniku którego skazanemu odebrano dom wraz z przynależnym do niego gospodarstwem rolnym i całym dobytkiem, a tym samym pozbawiono naszych Klientów dachu nad głową, przez Sądem Okręgowym w Częstochowie prowadzimy również postępowanie o odszkodowanie.

Informujemy, że Kancelaria obsługuje klientów z całego kraju i zapewnia kompleksową pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności, złożeniu wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a ostatecznie w uzyskaniu jak najwyższego świadczenia dla osób uprawnionych.