BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – DomańskaKonrad Burdziak

Konrad Burdziak

Wpis na listę adwokatów: SZC/ADW/790

Adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, certyfikowany suicydolog. Wieloletni pracownik instytucji naukowo-badawczych (Uniwersytet Szczeciński; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), odbył 3-miesięczny staż naukowy w Uniwersytecie w Tallinnie (Estonia) i 2-tygodniową kwerendę w Wielkiej Brytanii. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych (w tym 8 monografii naukowych) i ponad 30 referatów na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Uczestniczy w polskich i międzynarodowych projektach badawczych (m.in. Polsko-Węgierska Platforma Badawcza czy projekt Algorithms used in the field of criminal sciences finansowany przez VisegradGrants), jest ekspertem przy Centre for Advanced Research on Integrity, Rights and Inclusion of the Child (Estonia), ekspertem-konsultantem w ramach spotkań European Institute for Gender Equality. Współpracuje ze specjalistami z Polski i z zagranicy.