BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Konsekwencje jazdy na podwójnym gazie.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu niesie za sobą wiele negatywnych dolegliwości i może spowodować wyjątkowo tragiczne skutki. Jednak należy wskazać, że tego typu działania są zabronione pod groźbą kary.

Polskie prawo wyróżnia dwa stany, które determinują rodzaj i wymiar kary, a mianowicie:

 1. Stan po użyciu alkoholu – występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi osoby kierującej pojazdem wynosi między 0,2 a 0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza),
 2. Stan nietrzeźwości – występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi osoby kierującej pojazdem przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza).

Oznacza to, że kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu różnią się w zależności od zawartości alkoholu we krwi. A zatem, jazda w stanie „po użyciu alkoholu” jest wykroczeniem. Natomiast jazda w stanie nietrzeźwości to przestępstwo.

Zgodnie z kodeksem wykroczeń za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi:

 1. grzywna nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł) lub areszt do 30 dni,
 2. zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Natomiast zgodnie z kodeksem karnym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, grozi:

 1. pozbawienie wolności do lat 3,
 2. zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat,
 3. świadczenie pieniężne od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
  i Pomocy Postpenitencjarnej).

Od 1 października 2023 r. Sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat również w przypadku, gdy kierowca spożywał alkohol po zdarzeniu, ale przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie.

W odniesieniu do osób, które były już karane i skazane prawomocnym wyrokiem (recydywista) za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i ponownie popełniłyby rzeczone przestępstwo, wówczas popełnienie takiego czynu będzie zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli natomiast kierowca po raz drugi zostanie zatrzymany w ciągu 2 lat za jazdę po użyciu alkoholu zapłaci podwójną grzywnę, a więc karę pieniężną w minimalnej wysokości 5000 zł.  Nadto osoba, która drugi raz prowadziła pod wpływem alkoholu, zostaje zobowiązana do większego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej tj. od 10 000 zł do 60 000 zł.

Ponadto, dnia 14 marca 2024 r. wchodzą w życie przepisy o konfiskacie pojazdu (tzw. przepadek). Należy wskazać, że przedmiotowe rozwiązanie zostało przewidziane jako środek karny za popełnienie czynów, takich jak:

 1. kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (kierowca ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi),
 2. kierowanie pojazdem przez kierowców, którzy w stanie nietrzeźwości, spowodowali wypadek,
 3. kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości po raz kolejny w ciągu 2 lat.

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria w sposób kompleksowy zajmuje się sprawami karnymi. Zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem Kancelarii.

Autorem niniejszego artykułu jest adwokat Patrycja Banach.