BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

informujemy, że Kancelaria w ekspresowym tempie (3 miesiące) uzyskała wyrok w Sądzie Okręgowym w Szczecinie ustalający, że umowa kredytu zawarta z BRE Bank S.A. (poprzednikiem prawnym mBank) jest nieważna, a także zasądzający od pozwanego banku wszystkie wpłaty uiszczone do tej pory przez kredytobiorców – zarówno wpłacone w PLN, jak i po zawarciu aneksu – w CHF tj. zasądzenie na podstawie tzw. teorii dwóch kondykcji.

Pozew został złożony w Sądzie w połowie lutego 2021 r., a w dniu 31 maja 2021 r. zapadł w sprawie wyrok. W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, na której przesłuchano powodów. Szybkość sprawy wynika głównie z tego, że Sąd nie potrzebował dowodu z opinii biegłego, bowiem zdaniem Sądu ewentualny biegły miałby wykazać fakty nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy, skoro wyliczenia roszczenia oparte są na zaświadczeniu wydanym przez sam pozwany bank.

Co istotne Sąd I instancji dodatkowo wskazał w ustnych motywach rozstrzygnięcia, że wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2021 r., C-19/20, nie zmienił niczego w sytuacji kredytobiorców i potwierdza dotychczasowe, korzystne dla nich orzecznictwo. Ponadto Sąd zwrócił uwagę, że aneks zawarty przez strony dotyczący umożliwienia spłat kredytu bezpośrednio w CHF nie ma znaczenia dla oceny nieważności umowy, bowiem kredytobiorcy nie wyrazili w nim świadomej i wolnej zgody na związanie niedozwolonymi klauzulami w umowie.