BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wnioskiem o zwrot nieruchomości wywłaszczonych przed 2000 rokiem można wystąpić jedynie do 14 maja 2020 r. Powyższy termin ma charakter zawity, co oznacza, że nie jest możliwe jego przywrócenie, nawet jeżeli uchybienie zostało spowodowane wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności. Jedną z głównych przesłanek żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jest niezrealizowanie na nieruchomości lub jej części celu wywłaszczenia. Przedmiotowe roszczenie przysługuje zarówno poprzedniemu właścicielowi nieruchomości jak i jego spadkobiercom.

Informujemy, że istnieje możliwość przygotowania przez Kancelarię wniosku o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz jego procedowania przed organami administracji.

Z poważaniem,

Radca prawny Barbara Domańska

Adwokat Piotr Barcz