BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Niemal 1.300.000,00 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia! Kolejny prawomocny wyrok w sprawie o pozbawienie wolności w okresie komunizmu

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2024 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny (sygn. akt II AKa 409/23) zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu III Wydziału Karnego z dnia 8 września 2023 r. (sygn. akt III Ko 313/23) zasądzając łącznie na rzecz Klientek Kancelarii kwotę 1.070.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 209.400,00 zł tytułem odszkodowania za niesłuszne skazanie ich Ojca – byłego działacza organizacji antykomunistycznej o nazwie „Armia Krajowa”, działającej w okresie PRL na południu Polski.

Ojciec naszych Klientek został zatrzymany i aresztowany w marcu 1946 r. przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa i funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Przez wiele miesięcy znęcano się nad nim fizycznie i psychicznie w celu wymuszenia zeznań. Następnie wyrokiem wydanym w październiku 1946 r. został skazany na karę 5 lat więzienia z jednoczesnym pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 3. Większość kary pozbawienia wolności skazany odbywał w więzieniu we Wronkach, które określane było jeszcze przed Wojną jako „najcięższy kryminał II Rzeczypospolitej”. Wolność odzyskał dopiero w marcu 1951 r., jednak już nigdy nie wrócił do zdrowia fizycznego i psychicznego sprzed pozbawienia wolności.

Sprawa prowadzona była przez apl. adw. Paulinę Urbanowicz oraz adw. Piotra Barcza.

Wyrok jest prawomocny.

Informujemy, że BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska obsługuje klientów z całego kraju oraz z zagranicy i zapewnia kompleksową pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności, złożeniu wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a ostatecznie w uzyskaniu jak najwyższego świadczenia dla osób poszkodowanych przez aparat władzy komunistycznej oraz dla ich rodzin.

Kontakt z Kancelarią możliwy jest przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35 ✉️: kancelaria@kancelaria-bd.pl