BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Oszustwa internetowe

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz-Domańska otrzymuje każdego dnia dziesiątki wiadomości e-mail. Coraz częściej jednak, można spotkać się z wiadomościami o wątpliwej autentyczności, takich jak ta:

Wiadomości tego rodzaju w okresach świątecznych oraz w okresie przed nowym rokiem i tuż po nim, a więc wówczas, kiedy wiele osób oczekuje przesyłek, w szczególności przesyłek z prezentami, nie są niczym nowym, ani zaskakującym. Przestępcy próbują doprowadzić do naruszenia naszych dóbr chronionych prawem, w tym do naruszenia mienia.

Wiadomości e-mail, takie, jak ta wskazana powyżej, zmierzają do osiągnięcia kilku celów: po pierwsze – do wyłudzenia naszych danych i wykorzystania ich w sposób niezgodny z prawem, po drugie – do zainstalowania na naszym sprzęcie elektronicznym niebezpiecznego oprogramowania o różnym charakterze, po trzecie – do doprowadzenia osoby, która otrzymała wiadomość, do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem.

W przypadku otrzymania tego rodzaju wiadomości należy zachować szczególną ostrożność i zweryfikować między innymi:

1) czy faktycznie w ostatnim czasie składaliśmy jakiekolwiek zamówienie drogą elektroniczną; 

2) czy wiadomość pochodzi ze skrzynki „SPAM”, czy z folderu głównego;

3) czy adres e-mail nadawcy który może ukrywać się pod profesjonalnie brzmiącym opisem, jest faktycznie adresem e-mail wykorzystywanym przez danego usługodawcę (w naszym przypadku pod opisem „Poczta Polska S.A” krył się adres e-mail „poczta@oline.com”);

4) czy inne właściwości e-maila (np. wyświetlone grafiki, sposób sformułowania wiadomości), to rzeczywiście właściwości, które mogą być charakterystyczne dla danego usługodawcy.

Niezależnie od wyników weryfikacji, o której mowa powyżej, koniecznie należy skontaktować się z domniemanym usługodawcą telefonicznie, przy użyciu numeru telefonu dostępnego na oficjalnej stronie internetowej, w celu zweryfikowania, czy usługodawca ten wysyła wiadomości e-mail o podobnej treści i czy ta konkretna wiadomość od niego pochodzi.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, sugerujemy zgłosić podejrzaną wiadomość (poprzez stronę internetową zespołu reagowania na incydenty komputerowe CERT Polska https://incydent.cert.pl/) i oznaczyć ją w naszej skrzynce odbiorczej jako SPAM (albo – po prostu – usunąć).

WAŻNE: Jeżeli kliknęliście Państwo w link podany w wiadomości e-mail i doszło na przykład do przelania określonej kwoty pieniędzy na konto oszustów, musicie Państwo działać natychmiast! Sugerujemy w pierwszej kolejności kontakt z obsługującym Państwa bankiem. W zależności od sytuacji może być bowiem możliwe cofnięcie operacji (anulowanie niezaksięgowanego przelewu) czy skuteczne złożenie reklamacji. Niezależnie od wszystkiego, o zaistniałej sytuacji należy poinformować Policję lub Prokuraturę, składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Wskazujemy, że inne, cenne sugestie na temat tego, jak rozpoznać e-mail wyłudzający informacje, znajdują się na stronie gov.pl: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/czym-jest-phishing-i-jak-nie-dac-sie-nabrac-na-podejrzane-widomosci-e-mail-oraz-sms-y

Uprzejmie informujemy, że BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz-Domańska służą Państwu pomocą w dochodzeniu swoich praw.