BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – DomańskaPatrycja Banach

Patrycja Banach

Wpis na listę adwokatów: SZC/ADW/569

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie karnym w tym karnoskarbowym oraz w prawie wykroczeń. W tym zakresie występuje zarówno jako obrońca jak i pełnomocnik pokrzywdzonych, w tym wraz z adwokatem Piotrem Barczem uczestniczy w szczególnie skomplikowanych postępowaniach karnych, w tym w sprawach precedensowych i nietypowych, w których od obrońcy wymagane jest szczególne zaangażowanie i interdyscyplinarna znajomość przepisów prawa. Zajmuje się również sprawami rodzinnymi – szczególnie w sprawach, w których wymagane jest doświadczenie z zakresu prawa karnego. W czasie wolnym chętnie sięga po dobry kryminał oraz śledzi zmagania sportowe piłkarzy.