BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Ponowne wygrane Klientów Kancelarii z bankami w sprawach „frankowych”

✅ Postanowieniem z dnia 15 listopada 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił zażalenie Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 lipca 2023 r. w przedmiocie udzielenia Klientowi Kancelarii zabezpieczenia. Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne. Sprawa prowadzona jest przez apl. radc. Aleksandrę Szymoniak oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 23 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił w całości powództwo Banku Millennium S.A. w Warszawie o zapłatę, wytoczone przeciwko właścicielom nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca spłatę kredytu. Klienci Kancelarii wygrali sprawę, powołując się na nieważność umowy kredytu, a zatem również na nieistnienie zabezpieczającej go hipoteki. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez apl. adw. Paulinę Urbanowicz oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem (częściowym) z dnia 22 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział I Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łączącą Klientów Kancelarii z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie jest nieważna. Kwestie dotyczące zapłaty rozstrzygane są w zakresie postępowania upadłościowego. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez r. pr. Joannę Zarzycką oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 29 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił apelację mBanku S.A. od korzystnego dla Klientów Kancelarii wyroku Sądu I instancji (którym to wyrokiem ustalił, że umowa kredytu łącząca Klientów Kancelarii z BRE Bank S.A. jest nieważna i zasądził na ich rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy) oraz zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Wyrok jest prawomocny. Sprawa prowadzona była przez r. pr. Joannę Zarzycką, adw. Patrycję Banach oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 5 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego łącząca Klienta Kancelarii z Bankiem Polską Kasą Opieki S.A. w Warszawie jest nieważna i nie istnieje stosunek prawny wynikający z tej umowy oraz zasądził na jego rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy (tj. kwotę 184.770,82 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie, kwotę 11.817 zł tytułem kosztów procesu oraz kwotę 10.800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego). Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez adw. Patrycję Banach oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 9 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny w sprawie o zapłatę zasądził od Banku Millennium S.A. w Warszawie na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy (tj. kwotę 376.968,01 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie oraz kwotę 241.644,83 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie). Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa prowadzona jest przez apl. radc. Aleksandrę Szymoniak oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Wyrokiem z dnia 10 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. od korzystnego dla Klienta Kancelarii wyroku Sądu I instancji (którym to wyrokiem ustalił, że umowa kredytu łącząca Klienta Kancelarii z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna i zasądził na jego rzecz zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy) oraz zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Wyrok jest prawomocny. Sprawa prowadzona była przez adw. Patrycję Banach oraz adw. Piotra Barcza.

✅ Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny udzielił Klientom Kancelarii zabezpieczenia roszczenia w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. z siedzibą w Warszawie. Ponadto, Sąd uwzględnił w całości wniosek o udzielenie zabezpieczenie roszczenia, a tym samym podzielił w całości argumentację strony powodowej zawartą w uzasadnieniu wniosku. Postanowienie jest nieprawomocne. Sprawa prowadzona jest przez apl. adw. Paulinę Urbanowicz oraz adw. Piotra Barcza.

Informujemy, że Kancelaria zajmuje się tematem kredytów frankowych od 2014 r. Udzielamy Klientom kompleksowej pomocy – poczynając od złożenia do banku reklamacji, przez poprowadzenie postępowania, wyegzekwowanie zasądzonych należności, aż po wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Kancelarii celem umówienia nieodpłatnego spotkania, na którym zostanie przeanalizowana Państwa umowa kredytu, a nadto przedstawione zostaną informacje o przysługujących Państwu względem banku roszczeniach. 

Kontakt z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych możliwy jest przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35

✉️: kancelaria@radcaprawny-bd.pl

#franki #frankowicze #CHF #kredytfrankowy #pozewfrankowy #sprawafrankowa #kancelariaszczecin #adwokatszczecin #prawnikszczecin #bank #umowakredytu #santander #mbank #millennium