BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 21 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie  Sekcja Odwoławcza w VIII Wydziale Gospodarczym, oddalił apelację Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w sprawie wniosku o zmianę nazwy na Stocznia Szczecińska Sp. z o.o.

Reprezentowane przez Kancelarię spółki Stocznia Szczecińska „Porta Holding” S.A. w Szczecinie oraz Stocznia Szczecińska S.A. wniosły o oddalenie żądania, z uwagi na naruszenie ich prawa do firmy (nazwy).

W imieniu BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska sprawę prowadzili radca prawny Joanna Łuczyszyn i adwokat Piotr Barcz.

Sądy obu instancji podzieliły stanowisko naszych Klientów uznając, że firma Stocznia Szczecińska Sp. z o.o. nie odróżnia się dostatecznie od firmy Stocznia Szczecińska „Porta Holding” S.A. oraz Stocznia Szczecińska S.A. i brak jest podstaw przejęcia tej nazwy przez spółkę Szczeciński Park Przemysłowy sp. z o.o.

Rdzeń firmy „Stocznia Szczecińska” jest tak charakterystyczny, że funkcjonuje samodzielnie w obrocie, a w konsekwencji wpis firmy zgodnie z żądaniem spółki Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. wprowadzałby w błąd co do osoby przedsiębiorcy. Posługiwanie się tym rdzeniem nasuwałoby skojarzenia i sugerowało powiązania ze Stocznią Szczecińską „Porta Holding” S.A., czy Stocznią Szczecińską S.A., których to powiązań w rzeczywistości nie ma.

Sąd stwierdził zatem, że brak jest możliwości przejęcia firmy (nazwy) „Stocznia Szczecińska”, której marka i renoma budowana była przez dziesiątki lat i która do dnia dzisiejszego jest w branży stoczniowej rozpoznawalna.

Orzeczenie jest prawomocne.

Z poważaniem,

r.pr. Barbara Domańska