BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

W Polsce zarówno Radca Prawny, jak i Adwokat są przedstawicielami profesji prawniczych, którzy zajmują się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych i prawnych udzielając w tym zakresie porad, konsultacji, sporządzając pisma procesowe czy występując przed sądami i organami administracji państwowej w charakterze obrońcy lub pełnomocnika. Przynależą oni jednakże do dwóch odrębnych samorządów prawniczych – radcowskiego i adwokackiego, co ma swoje uzasadnienie w historii kształtowania się systemu norm prawnych na przestrzeni wieków.

Radca prawny jako zawód zaczął wykształcać się dopiero w latach 60 XX wieku, kiedy to radcowie prawni świadczyli usługi prawne dla przedsiębiorstw państwowych oraz banków państwowych. Adwokaci natomiast prężnie działali już od okresu międzywojennego, reprezentując interesy swoich Klientów przed sądami oraz urzędami. Dlatego też, Radcowie Prawni, z uwagi na krótszą historię swojego zawodu, stopniowo nabywali swoje uprawnienia w poszczególnych dziedzinach prawa aby od 1 lipca 2015 r. ostatecznie zrównać swój status zawodowy z Adwokatami. Powyższe oznacza zatem, iż aktualnie Radca prawny i Adwokat mają takie same kompetencje – w przypadku problemu prawnego można udać się zarówno do Radcy Prawnego, jak i Adwokata, bowiem zarówno jeden jak i drugi może udzielać porad prawnych jak i reprezentować swojego klienta przed sądami cywilnymi, karnymi administracyjnymi czy też przed urzędami i organami władzy publicznej oraz samorządu terytorialnego. Dokonując wyboru pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy warto mieć zatem na względzie przede wszystkim praktykę, wiedzę oraz indywidualne podejście do Klienta, nie zaś formę wykonywania zawodu. Powyższe zaś jako Kancelaria z bogatym doświadczeniem – gwarantujemy. Wszelkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 577 821 921 lub adresem e-mail: kancelaria@radcaprawny-bd.pl.

Jako ciekawostkę wskazać przy tym można, iż coraz częściej mówi się o połączeniu obydwu zawodów. Polska jest bowiem jednym z niewielu państw, w którym występuje tzw. dualizm prawniczy.