BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o wydanym w dniu 24 marca 2022 r. wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, w którym Sąd oddalił w całości apelację mBanku S.A. (następcy prawnego BRE Banku S.A.) od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 31 maja 2021 r. i zasądził na rzecz Klientów Kancelarii koszty postępowania.

Powyższe orzeczenie jest o tyle istotne, że w konsekwencji jego wydania uprawomocnił się przełomowy wyrok Sądu Okręgowego, który został wydany w zaledwie trzy miesiące od dnia wniesienia pozwu! Sąd Okręgowy ustalił nim, że umowa kredytu hipotecznego powiązanego z CHF, zawarta w 2006 r., jest nieważna. W konsekwencji powyższego, opierając się na tzw. teorii dwóch kondykcji, Sąd zasądził na rzecz Kredytobiorców kwotę 190.313,55 zł oraz kwotę 24.238,29 CHF, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, na której Sąd przesłuchał powodów, a następnie wydał korzystny dla nich wyrok.

Potwierdzenie przez Sąd Apelacyjny prawidłowości działań Sądu Okręgowego, który pominął wszystkie wnioski dowodowe banku, w tym wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego, uznając, że ocena ważności umowy kredytu lub abuzywności jej postanowień to ocena prawna leżąca wyłącznie w gestii Sądu, zaś wysokość świadczeń spełnionych przez powodów wynika z przedłożonych przez nich zaświadczeń, może rzutować na szybkość procedowania w innych sprawach kredytów powiązanych z walutą CHF.

Z uwzględnieniem postępowania przed Sądem Apelacyjnym sprawa została prawomocnie zakończona w zaledwie trzynaście miesięcy.

Wyrok jest prawomocny.

 

Informujemy o możliwości kontaktu z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych przez Facebook’a lub:
tel.: + 48 91 484 29 35
e-mail: kancelaria@radcaprawny-bd.pl