BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Przewodnik po sprawach frankowych cz.2

W odpowiedzi na Państwa pytania, przedstawiamy krótki przewodnik po sprawach frankowych, z którego pozyskają Państwo wszelkie najważniejsze informacje dotyczące postępowań o zapłatę i ustalenie nieważności kredytu.


1. Jakie korzyści wiążą się z pozwaniem banku?

Kredytobiorca ma możliwość zawnioskowania o wstrzymanie płatności rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego, uzyskania od banku zwrotu wszystkich wpłat oraz odsetek, które są naliczane od dnia wezwania banku do zapłaty. Ponadto, po zakończeniu postępowania zostaje wykreślona hipoteka.


2. Czy każdy „frankowicz” może wystąpić z pozwem przeciwko bankowi?

Z pozwem przeciwko bankowi może wystąpić każdy ”frankowicz”, w szczególności będący konsumentem, ale i przedsiębiorcą – co wymaga jednak indywidualnej analizy każdej sprawy. Istnieje możliwość pozwania banku także w sytuacji, kiedy „frankowicz” zaciągnął kredyt na mieszkanie, które następnie zaczął wynajmować. Można pozwać bank również po całkowitej spłacie kredytu.


3. Czy można pozwać wszystkie banki?

Tak, jeśli po analizie umowy okaże się, że zawiera ona niedozwolone zapisy skutkujące ich bezskutecznością lub nieważnością całej umowy.


4. Czy po pozwaniu banku nadal muszę spłacać raty kredytu?

Istnieje możliwość, aby „frankowicz” po pozwaniu banku przestał spłacać raty. Aby tak się stało konieczne jest uzyskanie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia. Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu co do udzielenia zabezpieczenia to okres około 2 – 3 tygodni od dnia złożenia pozwu lub wniosku.


5. Jakie są szanse na wygranie sprawy „frankowej”?

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wygrania sprawy „frankowej”, w świetle obecnego orzecznictwa (zarówno Trybunału Sprawiedliwości, jak i Sądu Najwyższego). Jeżeli posiadają Państwo kredyt we frankach, to nie ma powodów by zwlekać – czas by bank poniósł konsekwencje swojego bezprawnego działania 🙂

Informujemy, że Kancelaria zajmuje się tematem kredytów frankowych od 2014 r. Udzielamy Klientom kompleksowej pomocy – poczynając od złożenia do banku reklamacji, przez poprowadzenie postępowania, wyegzekwowanie zasądzonych należności, aż po wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Kancelarii celem umówienia nieodpłatnego spotkania, na którym zostanie przeanalizowana Państwa umowa kredytu, a nadto przedstawione zostaną informacje o przysługujących Państwu względem banku roszczeniach.

Kontakt z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych możliwy jest przez Facebook’a lub:

☎️: + 48 91 484 29 35 ✉️: kancelaria@kancelaria-bd.pl