BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Przewodnik po sprawach frankowych

W odpowiedzi na Państwa pytania, przedstawiamy krótki przewodnik po sprawach frankowych, z którego pozyskają Państwo wszelkie najważniejsze informacje dotyczące postępowań o zapłatę i ustalenie nieważności kredytu.

1.       Czy mogę pozwać bank, gdy kredyt jest już spłacony?

Tak, kwestia całkowitej spłaty kredytu nie ma wpływu na możliwość pozwania banku. Bez znaczenia pozostaje data zawarcia i spłaty kredytu, ponieważ termin na wytoczenie powództwa przeciwko bankowi liczy się od momentu, kiedy kredytobiorca dowiedział się, że umowa kredytu CHF jest nieważna (ze względu na zawarte w niej niedozwolone postanowienia).

Przykład: umowa została zawarta w 2008 r., kredyt został spłacony w 2013 r., a kredytobiorca dowiedział się o tym, że jego umowa może być nieważna dopiero na spotkaniu w Kancelarii w 2023 r. – kredytobiorca może skierować sprawę do sądu przeciwko bankowi.

2.       Od czego zacząć?

Od przesłania skanu umowy kredytu do Kancelarii na adres mailowy: kancelaria@radcaprawny-bd.pl, a następnie Kancelaria dokona bezpłatnej analizy umowy kredytu.

3.       Jak wygląda analiza umowy kredytu?

Po przesłaniu skanu umowy kredytu, nasi prawnicy (zawodowi pełnomocnicy) bezpłatnie dokonają kompleksowej analizy umowy, w której m.in. wskażą Państwu, czy umowa kredytu jest nieważna, tj. czy istnieje możliwość pozwania banku. Dokonaną analizę przesyłamy do Państwa na wskazany adres mailowy.

 

4.       Pierwsze spotkanie – co należy wiedzieć?

Pierwsze spotkanie w sprawie kredytu CHF również jest bezpłatne. Podczas spotkania omawiane są, m.in.: szczegóły postępowania, czy też koszty prowadzenia sprawy. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo skorzystać z naszych usług, możliwe zwarcie umowy zlecenia z Kancelarią oraz podpisanie potrzebnych do poprowadzenia sprawy dokumentów.

5.       Ile trwa postępowanie w sprawie „frankowej”?

Łączny czas trwania postępowania w sprawie „frankowej” to około 2 lata – przy czym, wskazany czas obejmuje postępowanie w I i II instancji. Jednak, należy podkreślić, że czas trwania sprawy uzależniony jest od szybkości pracy sądu. Nasi prawnicy – zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni dokładają należytej staranności, aby Państwa sprawa została zakończona sukcesem, w jak najkrótszym czasie.

Informujemy, że Kancelaria zajmuje się tematem kredytów frankowych od 2014 r. Udzielamy Klientom kompleksowej pomocy – poczynając od złożenia do banku reklamacji, przez poprowadzenie postępowania, wyegzekwowanie zasądzonych należności, aż po wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Kancelarii celem umówienia nieodpłatnego spotkania, na którym zostanie przeanalizowana Państwa umowa kredytu, a nadto przedstawione zostaną informacje o przysługujących Państwu względem banku roszczeniach.

Kontakt z Kancelarią w sprawach dot. kredytów frankowych możliwy jest przez Facebook’a lub:

 

☎️: + 48 91 484 29 35    ✉️kancelaria@kancelaria-bd.pl