BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

W związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) przedsiębiorcy, jak również osoby fizyczne są lub będą zmuszone zmierzyć się ze skutkami zaistniałej sytuacji. Z uwagi na uprzedni brak możliwości przewidzenia wystąpienia oraz rozprzestrzenienia się wirusa na skalę światową – ubezpieczyciele w zawieranych umowach ubezpieczeniowych, polisach czy obowiązujących regulaminach niejednokrotnie nie objęli pandemii w ramach postanowień wyłączających odpowiedzialność. W konsekwencji powyższego w wielu przypadkach możliwe jest dochodzenie przez ubezpieczonego roszczeń z tego tytułu.

Opisana sytuacja nie dotyczy wszystkich ubezpieczycieli, a w konsekwencji istnieje konieczność każdorazowego przeprowadzenia indywidualnej analizy konkretnej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) i regulaminów, celem określenia uprawnień z niej wynikających.

Zwracamy zatem uwagę na kwestię ewentualnej możliwości zrekompensowania strat w związku
z posiadanymi polisami ubezpieczeniowymi. Zachęcamy do przeprowadzenia analizy warunków zawartych umów w celu zoptymalizowania dalszego prowadzenia działalności gospodarczej i zniwelowania skutków obecnej sytuacji gospodarczej.

W przypadku przedsiębiorców, wobec niemożności przewidzenia ostatecznych skutków epidemii, zachęcamy do podjęcia współpracy celem określenia optymalnego działania przedsiębiorstwa, możliwego ograniczenia potencjalnych strat, przeprowadzenia możliwie najkorzystniejszych negocjacji z kontrahentami, zminimalizowania ryzyka postępowań sądowych w przyszłości oraz uniknięcia kosztów z nimi związanych.

Z poważaniem,

Radca prawny Barbara Domańska

Adwokat Piotr Barcz