BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,
w dniu 27 listopada 2019 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, przychylając się do stanowiska ubezpieczonego wyrażonego w apelacji, zmienił wyrok Sądu I instancji ustalając, iż organ rentowy bezpodstawnie dokonał zmniejszenia emerytury za lata ubiegłe, a w konsekwencji, że  dokonane w tym zakresie potrącenie było nieuprawnione. W ustnym uzasadnieniu Sąd podkreślił, że organ rentowy uprawniony jest do korygowania wydanych decyzji jedynie na przyszłość, albowiem żaden przepis prawa nie pozwala na wydanie decyzji korygującej ze skutkiem wstecznym. Nadto nie można również uznać, że organ rentowy ma tak dużą dowolność i uznaniowość w podejmowaniu decyzji dotyczących tak podstawowego świadczenia z ubezpieczenia społecznego jakim jest emerytura.

Postępowanie prowadzone było przez apl. radcowskiego Joannę Konenc, pod kierownictwem adwokata Piotra Barcza.

Wyrok jest prawomocny.

Z poważaniem,

r. pr. Barbara Domańska

adw. Piotr Barcz