BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

w dniu 28 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie uchylił wyrok zaoczny z dnia 18 lipca 2002 r. stwierdzający nieważność uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 7 maja 2002 r. i oddalił powództwo w całości. Skarb Państwa domagał się unieważnienia uchwał dotyczących m.in. podwyższenia kapitału zakładowego. W 2002 r. Sąd uwzględnił to żądanie, wydając wyrok zaoczny, jednak po skutecznym wzruszeniu przez Kancelarię wyroku okazało się, że powództwo było bezzasadne. Orzeczenie ma kluczowe znaczenie dla powództwa grupowego wytoczonego przez akcjonariuszy spółki.

Wyrok jest nieprawomocny.

Poniżej zamieszczamy linki do materiału prasowego oraz wywiadu z adwokatem Piotrem Barczem:

https://gs24.pl/holding-stoczniowy-przelomowy-wyrok-po-17-latach-procesow/ar/c1-14616413

https://radioszczecin.pl/1,398012,przelomowy-wyrok-ws-holdingu-stoczniowego 

Z poważaniem,

r. pr. Barbara Domańska

adw. Piotr Barcz