BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że w dniu 20 stycznia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wykonania wyroku wydanego przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu dnia 26 maja 1953 r.

Wyrokiem z 1953 r. dwudziestodwuletni działacz opozycji został skazany na karę 6 lat więzienia oraz 2 lata utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych. Na podstawie ustawy o amnestii orzeczona kara została złagodzona do lat 4, a następnie zamienioną ją na 2 lata pracy w kopalni. Z uwagi na śmierć represjonowanego, po prawie 70 latach od wykonania kary, z wnioskiem o zapłatę wystąpiły jego dzieci. Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał, że osobom uprawnionym należy się od Skarbu Państwa zadośćuczynienie w kwocie 528.000,00 zł oraz odszkodowanie w kwocie 24.094,00 zł. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie jest nieprawomocny.

Podstawą do wystąpienia z wnioskiem o zadośćuczynienie i odszkodowanie jest ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego zgodnie z którą, osobom, które w okresie komunizmu były internowane lub represjonowane przez organy ścigania przysługuje odszkodowanie za poniesione szkody oraz zadośćuczynienie za doznane krzywdy wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia. Zgodnie z ustawą, w razie śmierci osoby represjonowanej uprawnienie to przechodzi na jej małżonka, dzieci oraz rodziców. Należy jednak pamiętać również o kwestii dziedziczenia po ww. osobach.

Informujemy, że Kancelaria obsługuje klientów z całego kraju i zapewnia kompleksową pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności, złożeniu wniosku o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a ostatecznie w uzyskaniu jak najwyższego świadczenia dla osób uprawnionych.

Z poważaniem

r. pr. Barbara Domańska

adw. Piotr Barcz