BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach uzyskaliśmy korzystny dla naszej klientki wyrok w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Po przeszło 9 latach od zdarzenia Sąd Okręgowy w Szczecinie, opierając się na licznych opiniach biegłych, w całości przychylił się do naszych żądań zasądzając od ubezpieczyciela kwotę zadośćuczynienia w wysokości ponad 200.000,00 zł, odszkodowania – ponad 30.000,00 zł oraz renty jak również dokonał ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za wszelkie szkody mogące powstać w przyszłości w związku z wypadkiem.

W ocenie Sądu ubezpieczyciel pomimo, iż wypłacił naszej klientce przed wytoczeniem powództwa kwotę prawie 75.000 zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia, nie wyczerpał przysługujących jej roszczeń w związku z wypadkiem. Kwota ta nie uwzględniała bowiem stopnia doznanej krzywdy jak również kosztów jakie musiała ona ponieść w związku z opieką domową oraz lekarską. Dlatego też, z uwagi na fakt, że skutki zdarzenia powódka odczuwa do dnia dzisiejszego zasadnym jest zasądzenie od ubezpieczyciela nie tylko słusznego zadośćuczynienia i odszkodowania, ale również renty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Jednocześnie informujemy, że Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z dochodzeniem roszczeń od ubezpieczycieli związanych z wypadkami komunikacyjnymi. W celu indywidualnej analizy sprawy zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego.

Z poważaniem,

r. pr. Barbara Domańska

adw. Piotr Barcz