BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

w związku z wywołanym przez panującą pandemię COVID-19 spowolnieniem gospodarczym, wiele banków przygotowało oferty, które w założeniu mają na celu umożliwienie kredytobiorcom przebrnięcie przez tą ciężką sytuację. Oferty te w wielu przypadkach sprowadzają się do płatnej prolongaty, która w rzeczywistości już wcześniej była przewidziana w umowach kredytowych. Różnica polega na tym, że uzyskanie „wakacji kredytowych” może okazać się dużo łatwiejsze niż wcześniej.

Oferty banków są różne i często okazują się nieopłacalne, dlatego przed decyzją o udaniu się na ewentualne „wakacje kredytowe” warto uważnie sprawdzić oferowane warunki.

W ofertach banków znajdują się opcje takie jak:

  • zawieszenie spłaty części raty bez wydłużenia okresu kredytowania,
  • zawieszenie spłaty części raty z wydłużeniem okresu kredytowania,
  • zawieszenie spłaty całej raty (kapitału i odsetek) z wydłużeniem okresu kredytowania,
  • zawieszenie spłaty całej raty (kapitału i odsetek) bez wydłużenia okresu kredytowania.

W większości ofert przygotowanych przez banki usługa nie jest darmowa, albowiem kredytobiorca zobowiązany jest do płatności wyższych odsetek z powodu dłuższego okresu kredytowania, albo do płatności wyższych odsetek z powodu wyższych pozostałych rat. W każdej z tych opcji to kredytobiorcę obciążają koszty związane z powstałą przerwą, natomiast banki uzyskują dodatkowe wynagrodzenie.

Podsumowując, jeśli w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej kredytobiorca nie ma możliwości dokonywania terminowych spłat rat kredytu, rozważyć należy skorzystanie z „wakacji kredytowych” (chociażby skutkujących zwiększeniem zadłużenia), aby uchronić się przed procedurą windykacyjną. Przed skorzystaniem z oferty banku warto jednak dokładnie zapoznać się z  proponowanymi warunkami.

Rozwiązaniem korzystniejszym jest zabezpieczenie roszczenia kredytobiorcy, możliwe do uzyskania wskutek złożenia pozwu przeciwko bankowi wraz ze stosowanym wnioskiem. Więcej na ten temat: http://radcaprawny-bd.pl/zawieszenie-obowiazku-splaty-rat-kredytu-w-przypadku-kredytow-chf/?fbclid=IwAR14TvuFD493IX9E-GpZZPAoBMF_kw-czIDFFUayH4DPkO7TTbb2otRNxks

 

Z poważaniem,

Radca prawny Barbara Domańska
Adwokat Piotr Barcz