BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Postanowieniem z dnia 22 maja 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny udzielił Klientom Kancelarii zabezpieczenia roszczenia w sprawie przeciwko ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o wyeliminowanie z umowy kredytu złotowego stawki referencyjnej WIBOR.

Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej o wadliwości i dowolności w kształtowaniu przez Bank stawki referencyjnej WIBOR.

Udzielone zabezpieczenie spowodowało obniżenie, już na czas trwania procesu, oprocentowania kredytu z obecnego w wysokości 8,96 % do 1,75 %. Postanowienie jest nieprawomocne.

Sprawa została przygotowana i jest prowadzona przez prawników BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska w Szczecinie: adwokat Patrycję Korybską i aplikantkę adwokacką Paulinę Urbanowicz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *