BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym uzyskaliśmy informację o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie w dniu 7 maja 2020 r. wyroku , w którym oddalono apelację Skarbu Państwa w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z 7 maja 2002 r., a zatem dokładnie 18 lat temu.

Przypomnijmy, że Skarb Państwa domagał się unieważnienia uchwał dotyczących m.in. podwyższenia kapitału zakładowego Stoczni o kwotę ponad 400 mln złotych. W 2002 r. Sąd uwzględnił to żądanie, wydając wyrok zaoczny, jednak po skutecznym wzruszeniu przez Kancelarię zapadłego wyroku, w listopadzie 2019 r. powództwo Skarbu Państwa okazało się bezzasadne i zostało oddalone przez Sąd Okręgowy. Obecnie Sąd Apelacyjny ostatecznie oddalił apelację Skarbu Państwa, a zatem sprawa została prawomocnie wygrana.

Holding Stoczniowy w 2002 r. podniósł swój kapitał akcyjny o kwotę 406 milionów złotych, co miało uchronić Stocznię przed upadłością.

Zapadłe orzeczenie ma doniosłe znaczenie dla wytoczonego w 2012 r. przez niemal 2.200 akcjonariuszy Holdingu powództwa grupowego, które obecnie znajduje się na etapie wykonywania przez zespół biegłych sądowych opinii dla Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Wyrok jest prawomocny.

Z poważaniem,

r.pr. Barbara Domańska

adw. Piotr Barcz