BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

informujemy że w dniu 25 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie po ponad 5 latach procesu, wydał kolejny korzystny dla kredytobiorców wyrok w sprawie kredytu indeksowanego kursem CHF, którego umowa została zawarta w 2006 r. z ówczesnym BRE Bank S.A.

Decyzją Sądu kredytobiorcy wygrali powództwo w całości, otrzymując zwrot nadpłaconych ponad udzielony kapitał kredytu kwot wraz z odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego.  Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na znajdujące się w niej postanowienia abuzywne, które nie wiążą kredytobiorców, a bez nich umowy nie da się wykonać. Zwrócono także uwagę na brak precyzyjnego określenia w umowie warunków zmian oprocentowania, które dodatkowo  świadczą o nieważności całej umowy.

Istotne jest, że sprawa została wytoczona w 2015 r., a zatem jeszcze przed wypracowaniem obecnej linii orzeczniczej i przy dopuszczaniu dowodów z opinii biegłego sądowego na okoliczności, które w obecnych realiach nie powinny być wzięte pod uwagę np. uzupełniając luki w umowie kursem średnim NBP. Pomimo wielu opinii uzupełniających biegłego sądowego, Sąd i tak zdecydował o nieważności całej umowy. W międzyczasie kredytobiorcy zdążyli spłacić cały kredyt, żądając zapłaty tylko nadpłaconych ponad udzielony kapitał kwot.

Informujemy, że Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych w sprawie kredytów powiązanych z walutą CHF. Zachęcamy do  kontaktu wszystkie zainteresowane osoby.