BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie Kancelarii w sprawach związanych z kredytami frankowymi. Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny zabezpieczył powództwo w sprawie o zapłatę w związku nieważnością umowy kredytu indeksowanego do CHF przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Powyższe oznacza w praktyce, że:

  • kredytobiorcy są zwolnieni z obowiązku spłaty rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego,
  • pozwany bank nie może wypowiedzieć umowy kredytowej,
  • pozwany bank nie może wpisać kredytobiorców niespłacających kredytu do BIK-u i innych rejestrów.

Informujemy, że Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem wniosków o zabezpieczenie roszczeń przeciwko bankom poprzez wstrzymanie przez Sądy obowiązku dokonywania spłat rat kredytu na powyższych zasadach. Zachęcamy do kontaktu osoby, które zamierzają z takimi roszczeniami wystąpić.

Z poważaniem,

r. pr. Barbara Domańska

adw. Piotr Barcz