BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

z uwagi na znaczne umocnienie pozycji  franka szwajcarskiego  na rynku (najwyższy poziom od początku 2015 r. – obecnie 4,34 zł!), a także zagrożenie utraty płynności finansowej pracowników i przedsiębiorców na skutek pandemii koronawirusa COVID-19, klientom posiadającym kredyty frankowe (zarówno tym w toku procesów sądowych, jak i tym, którzy zamierzają z takimi procesami wystąpić), proponujemy złożenie wniosku o wstrzymanie przez Sąd obowiązku dokonywania spłat rat kredytu .

Zachęcamy do kontaktu w szczególności tych frankowiczów, którzy spłacili już nominalną wartość wypłaconego im kapitału kredytu przez Bank, którym w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytu bank będzie musiał zwrócić nadpłatę. W takiej sytuacji, płacąc kolejne raty przy tak wysokim kursie franka szwajcarskiego, frankowicze zwiększają nadpłatę i swoje roszczenie wobec banku, zamrażając obecnie środki finansowe, które mogą okazać się niezbędne w obecnej ciężkiej sytuacji.

W przypadku otrzymania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia kredytobiorca na długo przed prawomocnym rozstrzygnięciem wyroku w sprawie uzyskuje prawo do zawieszenia obowiązku dalszej spłaty kredytu, a zatem nie ryzykuje utraty swoich pieniędzy i nie naraża się na ewentualne trudności w windykacji należności w przyszłości.

Z poważaniem,

Radca prawny Barbara Domańska
Adwokat Piotr Barcz