BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami, które mają zostać wprowadzone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. tarczy antykryzysowej) planowana jest również aktualizacja przepisów ustawy kodeks karny wykonawczy przewidującej możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie dotychczasowego zastosowania systemu poprzez podwyższenie górnej granicy orzeczonych kar lub sumy kar pozbawienia wolności warunkującej taką możliwość z roku do 18 miesięcy.

Zmiana ta ma o tyle istotne znaczenie, albowiem szacuje się, że liczba osób kwalifikujących się do odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego może wzrosnąć z 9 tysięcy do około 12 tysięcy osób. Należy jednak podkreślić, że w każdym przypadku udzielenie takiej zgody należy do kompetencji sądu penitencjarnego, który po złożeniu przez osadzonego wniosku, dokonuje analizy spełnienia przez niego warunków opisanych w ustawie. W związku zatem z wprowadzanymi zmianami, celem szczegółowego rozważenia możliwości wnioskowania o odbywanie kary pozbawienia wolności w tym systemie, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Z poważaniem,

adw. Patrycja Banach