BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

w dniu 01 stycznia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 09 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która w art. 1 zmieniła ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając m.in. zwolnienie z PIT dla marynarzy.

Nowe przepisy z racji wąskiego zakresu zdefiniowania wielu pojęć takich jak chociażby żegluga międzynarodowa znacznie zawężają grono osób uprawnionych do skorzystania z nowej regulacji.

Niezależnie jednak od zwolnienia z PIT istnieje możliwość ubiegania się o tzw. ulgę abolicyjną (w przypadku opodatkowania metodą proporcjonalnego odliczenia). Wiele wątpliwości w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi wywołuje m.in. możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej przez marynarzy pracujących na statkach niezdefiniowanych jednoznacznie w znowelizowanej ustawie. Trzeba bowiem pamiętać, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych istnieje rozbieżność co do definicji wielu jednostek jako statków morskich i możliwości wykorzystywania ich w transporcie międzynarodowym, a co za tym idzie możliwości skorzystania z ulgi abolicyjnej przez załogę.

Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem specjalistycznych opinii prawnych dla marynarzy, wydawanych na bazie konkretnych stanów faktycznych i oferuje pomoc prawną i zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W przypadku konieczności uzyskania pomocy w powyższym zakresie prosimy o kontakt mailowy na adres: p.banach@adwokat-bd.pl lub pod numerami telefonów Kancelarii: +48 790 332 319, +48 790 303 126, +48 91 484 29 35, +48 91 829 76 71 (72-73).

Z poważaniem,

r. pr. Barbara Domańska

adw. Piotr Barcz