Kolejne wygrane Frankowiczów w sprawach przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. i Santander Bank Polska S.A.!

Wyrokiem z dnia 31 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny oddalił obie apelacje Deutsche Bank Polska S.A. od niekorzystnych dla banku wyroków, w których Sąd I instancji stwierdził nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot wszystkich wpłat uiszczonych tytułem spłaty nieważnej umowy wraz z odsetkami liczonymi od wezwania […]