Apelacja SSPH

Szanowni Państwo, informujemy, że rozprawa apelacyjna w sprawie odszkodowania za utratę wartości akcji SSPH (sygn. akt: I ACa 600/22) wyznaczona na dzień 16 listopada 2022 r. została odwołana w dniu 14 listopada 2022 r. W dniu 14 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym uchylono w całości zaskarżony przez Kancelarię […]