BD Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barcz – Domańska

Szanowni Państwo,

informujemy, że rozprawa apelacyjna w sprawie odszkodowania za utratę wartości akcji SSPH (sygn. akt: I ACa 600/22) wyznaczona na dzień 16 listopada 2022 r. została odwołana w dniu 14 listopada 2022 r.

W dniu 14 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym uchylono w całości zaskarżony przez Kancelarię wyrok Sądu Okręgowego. Sprawa ponownie zostanie przekazana Sądowi pierwszej instancji do rozpoznania. Rozstrzygnięcie jest korzystne dla członków postępowania grupowego. Treść wyroku Sądu Apelacyjnego wraz z uzasadnieniem oraz pisma skierowane do Sądu przez Kancelarię znajdą Państwo w zakładce „Akcjonariusze SSPH”.

Z wyrazami szacunku,

radca prawny Barbara Domańska

adwokat Piotr Barcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *