Czy przedsiębiorca może dochodzić uznania za nieważną umowy kredytu frankowego ?

O ile orzecznictwo w sprawach dotyczących konsumenckich kredytów frankowych na chwilę obecną nie budzi już większych wątpliwości, o tyle w sprawach „Frankowiczów przedsiębiorców” wyroki bywały różne. Wielu przedsiębiorców nie podjęło się dochodzenia należnych im przeciwko bankom roszczeń, z uwagi na wiążący się z takim postępowaniem zwiększony poziom ryzyka. Realną szansę na wygranie procesu sądowego przez […]